Leveranse av lastbærende stål til Skanska ferdigstilt

Kunde Skanska Norge
Ferdigstillelse  2018
Sted Kristiansand
Leveranse Lastbærende stål


Vi takker for prosjektet og ser frem til videre samarbeid