Bårdsens Smie & Mekaniske Verksted (Bårdsens) har igjennom mange år opparbeidet seg et godt rennomme og er i dag kjent for å være en kvalitetsleverandør av mekanisk produksjon og reparasjon.

Selskapet ble først etablert på Krossen i Holum i 1886 av Bård Andersen, og har igjennom mange år vært en viktig og ledende aktør innen vårt fagfelt på Sørlandet.

I dag er Bårdsens sentralt plassert på Gismerøya Industriområde i Mandal med gode produksjonsfasiliteter for Stål, Aluminium og Syrefast.

Vår historie

Bårdsens er blant Mandals og Lindesnes eldste selskap, med en historie som strekker seg tilbake til 1886.

1885

Diplom

Diplom tildelt Bård Anderson i 1885

1886

Smia i Holum startes

Bård Anderson startet Smia i Holum i 1886. Han hadde tidligere drevet Smie på Bjørkenes, men her finnes lite info. 1886 er derfor startdato for det som i dag er Bårdsens Smie & Mekaniske Verksted.q

Bildet viser Bård Anderson med kona Ingeborg.(Gunvor Hauge)

1920-1928

Ny smie

Anders Bårdsen

Det ble bygd ny smie i 1920 og verksted i 1928. Sammen med broren Bendik, drev Anders Bårdsen Bårdsens Smie og hjulmakerverksted. 

Anders produserte bl.a. vogner og snøploger.

1927

Diplom

Diplom til brødrene Bårdsen i 1927, fra fylkesutstillingen.

Smiegården i Holum

1950

Lastebilpåbygg

Fra midten av 1950 årene ble det hovedsakelig utført arbeid knyttet til Lastebilpåbygg

Flyfoto fra Holum tatt i 1959. De 2 brune byggene til høyre i bildet er Smia.

1981

Arvid Lindland kjøper driften

Bårdsen slektra drev smia frem til 1980 tallet før Arvid Lindland kjøpte driften i 1981.

1987

Flytter til Gismerøya

Flyttet fra Holum til Gismerøya 1987 til bygget hvor Velde Asfalt i dag holder til.

1995

Statoil

Startet arbeid for Statoil i 1995

1996

Ny lokasjon

Bårdsens ble flyttet til dagens lokasjon på Gismerøya (Gismerøyveien 200)

Dagens lokasjon på Gismerøya i Mandal

2002

Leveransene fortsetter

Leveransene mot Statoil fortsetter - Bårdsens produserer verktøyskap som Verktøy-Maskin i Mandal fyller med verktøy.

https://bardsens.no/aktuelt/sveiser-inn-millioner

2006

Brødrene Helle

Brødrene Helle kjøpte 100% av aksjene i Bårdsens Smie i 2006

2007

Ny produksjonshall

Påbygging med ny produksjonshall til Aluminium og syrefast produksjon i 2007.

2008

Stålmontasje til Bygg & Anleggsnæringen

I 2008 starter selskapet for fullt med montasje og prefabrikasjon av lastbærende stål til Bygg & Anleggsnæringen.

2014

Sertifisering

Selskapet blir for første gang sertifisert iht. til NS EN 1090 i utførelsesklasse 2

2021

Sertifisering

Bårdsens blir sertifisert iht. ISO9001:2015, samt at selskapet går fra Utførelsesklasse 2 til Utførelsesklasse 3 for sin 1090 sertifisering.

2021

Nye medeiere

Trond Inge Pedersen og Karsten Lien kjøper 50% av aksjene i Bårdsens.


2022

Oppkjøp

Bårdsens kjøper alle aksjene i Agder Industri og Hydraulikk AS som er lokalisert på Lumber i Kristiansand. Viktig steg i vår strategi om å bli sørlandets ledende stålentreprenør.

Miljø og bærekraft

Vi bryr oss om miljøet!

Bårdsens vil bidra til en grønnere industri gjennom å stadig forbedre vår produksjon i en mer miljøvennlig og bærekraftig retning. Vi kan ikke gjøre alt, men vi kan gjøre vårt beste innen de områder vi kan påvirke. Og det har vi til hensikt å gjøre!