Lastbærende stål i Bryggebyen ferdigstilt

Kunde Backe Sør 
Ferdigstilt 2023
Sted Arendal
Leveranse Lastbærende stål


Vi takker for oppdraget og et godt samarbeid i prosjektet.