Leveranse av nytt næringsbygg til God Driv og Byggmax Mandal for Veidekke

Kunde Veidekke
Ferdigstillelse 2022
Sted Mandal
Leveranse Lastbærende stål og fasade til hovedbygg og utelager


Takk for et godt samarbeid og prosjekt.