Leveranse av lastbærende stål til Mur I Sør ferdigstilt

Kunde Mur I Sør
Ferdigstillelse 2020
Sted Kristiansand
Leveranse Lastbærende stål


Stor leveranse og montasje av lastbærende stål til Byhaven i Kristiansand. Vi takker for prosjektet og ser frem til et videre godt samarbeid!