Leveranse av lastbærende stål til prosjekt i Asker for Vavik & Tønnessen

Kunde Vavik & Tønnessen
Ferdigstillelse 2022
Sted Asker
Leveranse Lastbærende stål


Vi takker for nok et flott prosjekt sammen og ser frem til videre godt samarbeid