Leveranse av lastbærende stål til Mur I Sør ferdigstilt

Kunde Mur I Sør
Ferdigstillelse 2021
Sted Grimstad
Leveranse Lastbærende stål


Vi takker for prosjektet og ser frem til videre godt samarbeid!