Leveranse av lastbærende stål til Vavik & Tønnessen ferdigstilt

Kunde Vavik & Tønnessen
Ferdigstillelse 2021
Sted Kristiansand
Leveranse Lastbærende stål


Vi takker for prosjektet og ser frem til et videre godt samarbeid