Lastbærende stål til HIS Brygge ferdigstilt

Kunde Mur I Sør
Ferdigstillelse 2022
Sted Arendal
Leveranse Lastbærende stål


Vi takker for nok et godt prosjekt og ser frem til videre samarbeid