Leveranse av lastbærende stål til Konkret Entrepenør ferdigstilt

Kunde Konkret Entrepenør
Ferdigstillelse 2020
Sted Lyngdal
Leveranse Lastbærende stål


Vi takker for tilliten og prosjektet og ser frem til et videre godt samarbeid!