Leveranse av lastbærende stål til Vavik & Tønnessen ferdigstilt

Kunde Vavik & Tønnessen
Ferdigstillelse 2019
Sted Kristiansand
Leveranse Lastbærende stål


Vi takker for tilliten og prosjektet og ser frem til videre samarbeid!