Leveranse av lastbærende stål til Mur I Sør ferdigstilt

Kunde Mur I Sør
Ferdigstillelse 2021
Sted Kristiansand
Leveranse Lastbærende stål


Vi takker for tilliten i prosjektet og ser frem til et videre godt samarbeid