Leveranse av lastbærende stål til Låven på Lund for Mur I Sør

Kunde Mur I Sør
Ferdigstillelse 2022
Sted Kristiansand
Leveranse Lastbærende stål