Vi har levert og montert lastbærende stål til ny mesanin i Element Sør sin produksjonshall i Søgne.

Mesaninen skal bli brukt til lagring av armering som brukes i Element Sør sin produksjon, samt at det er laget en produksjonslinje med taljebane under mesanin for armering.

Levert i uke 6/2022