Leveranse av lastbærende stål til Vavik & Tønnessen ferdigstilt

Kunde Vavik & Tønnessen
Ferdigstillelse 2020
Sted Nodeland
Leveranse Lastbærende stål


Vi takker for prosjektet og ser frem til videre samarbeid!