Bårdsens Smie & Mekaniske Verksted har fått nye medeiere.

Odd og Ronald Helle har siden 2006 eid og drevet Bårdsens Smie & Mekaniske Verksted (Bårdsens). Nå har de solgt 50% av aksjene til brødrene Pål Erik og Trond Inge Pedersen.

Bårdsens har igjennom mange år med solide leveranser posisjonert som som en kvalitetsleverandør innen sine segmenter, og i et marked som stadig er i vekst. Sammen med nye medeiere går Bårdsens inn i 2022 med en visjon om et selskap som skal vokse. Trond Inge og Pål Erik bringer med seg ny kunnskap og et nytt syn på ting som skal bidra til å gi nye muligheter. 

Det vil ikke skje noe revolusjonerende i driften av Bårdsens med nye eiere, men både Pål Erik og Trond Inge vil bruke sin erfaring, kunnskap og kompetanse til å forbedre og utvikle selskapet på de områder hvor dette er naturlig. Begge de nye eierne er også fagarbeidere i bunnen og ikke redde for å ta i et tak i produksjonen om/når det behøves, så vi kan godt si at hele ledelsen i selskapet er veldig fleksible. 

Pål Erik har flere års erfaring som Mekanisk Ingeniør, og har lang erfaring med beregning, tegning, design, regelverk og teknisk ledelse både fra landbasert og maritim industri. Med Pål Erik`s kompetanse vil vi kunne ta del i prosjekter på et tidligere stadige, utvikle våre produkter og ikke minst ha en mer komplett og solid leveranse med de nødvendige dokumentasjonspakker som følger mange av våre prosjekter.

Trond Inge har flere års erfaring fra ledelse, økonomi, salg og markedsføring både fra prosjekt og drift, dette er viktig kompetanse og ta med seg når selskapet ruster seg for vekst. Med Trond Inge`s kompetanse skal vi få bedre styring på driften og prosjektene igjennom å utnytte og bruke systemene våre på en bedre måte. Trond Inge har også mange kontakter inn mot nye kunder og markeder som vi leverer på allerede i dag.

Odd og Ronald besitter en solid kompetanse og erfaring om mekanisk produksjon, og de har hele tiden vært opptatt å levere god kvalitet på det som har gått ut igjennom portene på Gismerøya. Dette har igjen resultert i at Bårdsens har vokst og blitt solid og trygg arbeidsplass for mange mennesker siden Odd og Ronald tok over eierskapet i 2006. 

Alle 4 eiere mener kunnskapen vi til sammen besitter vil være en godt utgangspunkt for videre vekst i årene som kommer.