2 stk sjøsikringstraller levert til Åsgard B plattform og Equinor

Inndeling og utrusting av tralle er gjort basert på ønsker fra plattformen. Produsert i Aluminium.

Trallene er levert i uke 9/2022.

Vi takker for prosjektet og ser frem til et videre godt samarbeid.