Vi har produsert en støytunnel til Åsgard B for bruk i områder med mye støy

Dette er et av mange støyreduserende tiltak vi har produsert for Åsgard B og Equinor.

Denne er mobil, og kan flyttes etter behov. Pleksiglass i taket for å mest mulig innslipp av lys.

Tusen takk for oppdraget!