Lastbærende stål til Tangvall Arena byggetrinn 1 ferdigstilt

Kunde Mur I Sør
Ferdigstillelse 2022
Sted Søgne
Leveranse Lastbærende stål


Vi takker for tilliten i nok et prosjekt og ser frem til videre godt samarbeid!