Leveranse av lastbærende stål til Mur I Sør ferdigstilt

Kunde Mur I Sør
Ferdigstillelse 2020
Sted Søgne
Leveranse Lastbærende stål


Vi takker for tilliten og prosjektet og ser frem til et videre godt samarbeid