Leveranse av lastbærende stål til sosial del ved Tonstad flerbrukshall for Konkret Entreprenør

Kunde Konkret Entreprenør
Ferdigstillelse 2022
Sted Tonstad
Leveranse Lastbærende stål


Vi takker for prosjektet og ser frem til videre godt samarbeid!